Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

olgazet
20:10
0228 6051
Reposted fromEkran Ekran viavxcq vxcq
olgazet
20:08
8689 82b9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavxcq vxcq
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
olgazet
20:01
0012 53a1 500
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viavxcq vxcq
olgazet
20:01
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavxcq vxcq
olgazet
20:00
5928 79c1 500
Reposted fromnutt nutt viapokrywka pokrywka
olgazet
19:49
4513 52e5
Reposted fromtichga tichga viavxcq vxcq
olgazet
19:41
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viakotfica kotfica
olgazet
19:36
1253 63f7 500
Reposted fromtfu tfu viapokrywka pokrywka
olgazet
19:36
6736 a4f7
Reposted fromesthrelle esthrelle viapokrywka pokrywka
olgazet
19:35
Reposted fromshakeme shakeme viavxcq vxcq
olgazet
19:31
Nie zastąpią Ciebie żadne ilości alkoholu. Żadna ilość osób. Najlepsza zabawa. Nic Ciebie nie zastąpi.
Reposted fromtereseek tereseek viabakteryja bakteryja
olgazet
19:29
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viabakteryja bakteryja
olgazet
19:29
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viabakteryja bakteryja
olgazet
19:29
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabakteryja bakteryja
olgazet
19:28
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viabakteryja bakteryja
olgazet
19:26
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
olgazet
19:25
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viabakteryja bakteryja

March 19 2017

olgazet
17:58
olgazet
17:56
olgazet
17:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...